THREE GODS (W · W · E)

350×80×350 cm

6000 kg
White granite. Cloth