HIKARU MORI

Forest, Cloth, Spirits

3700 m2∼

Dear silent forest,
we give you some words.
Members of Group · RA:
AOKI Saori, AKIYAMA Gen, AKIYAMA Michie, AKIYAMA Yukihiro, AKUTSU Etsuko, ADACHI Siori, ADACHI Nobusuke, ADACHI Yoshie, IIJIMA Ai, IIJIMA Souichi, IIJIMA Takuya, IIJIMA Masami, IIDA Yusaku, IKEDA Kazuko, IKEDA Noriko, IKEDA Fumiaki, ICHIHARA Kazuko, INABA Youko, UNO Kazuko, EBISAWA Atsushi, EBISAWA Shizue, ENDO Isamu, OHKUBO Yoshimi, OHKUBO Sayaka, OGURA Takao, OMI Kaori, KANAZAWA Ryusei, KURIHARA Yuki, KOBAYASHI Akio, KOBAYASHI Takuma, KOBAYASHI Tokuo, KOMINE Aki, KOMINE Kei, KOMINE Takashi, KOMINE Tsuyoshi, KOMINE Yuu, KOMINE Rieko, SAJI Masahiro, SATO Takeshi, SATO Toshie, SATO Mariko, SATO Yasumasa, SHIOYA Katsuko, SHIOYA Toshiyuki, SUZUKI Shouzou, SUZUKI Katsunaga, SUZUKI Takahito, SUZUKI Souma, SUZUKI Kouichi, SUZUKI Minako, SUZIKI Naoki, SUZUKI Hideo, TAKEKOSHI Hidekazu, TOMIYAMA Shinichi, TOMIYAMA Narumi, TOMIYAMA Ria, NOBUSHIMA Takao, FUJITA Ikuyo, FUJITA Tomomi, FUJITA Nozomi, FUJITA Hiroki, MASUBUCHI Chieko, MACHI Kiiko, MINAKAWA Mayumi, and Roland SASCE.
Cooperators:
ADACHI Ryujiro, SHIOYA Toshiyuki, TOYO Bouseki Co.Ltd., TORAY Co. Ltd., NIHON SEKIHAN Co. Ltd., YASUDA Stone Co., and YANAKA Stone Co.