Hikaru Kawa

Aqua Tower

Water, Plastic bottle, Iron

540×540×560 cm
2800 kg

Cloth, Water

100×20 m

Thinking and thanking to the earth filled with clear and plentifull water, we made 2 artworks.
And Also pray for a beautiful days of life forever.
Members of Group · RA:
AOKI Saori, AKUTSU Etsuko, IIJIMA Masami, IKEDA Kazuko, IKEDA Fumiaki, ICHIHARA Kazuko, OGURA Takao, KATORI Tadashi, KAWASHIMA Aki, KAWASHIMA Shoichi, KAWAMATA Kunio, KOMINE Aki, KOMINE Takashi, SAJI Masahiro, SATO Toshie, SATO Tomomi, SATO Yasumasa, SEI Michihumi, SUZUKI Kouichi, SUZUKI Masae, TASAKI Shizue, TAKEKOSHI Hidekazu, TOMIYAMA Shinichi, TOMOYAMA Narumi, TOMIYAMA Ria, NAKAZAWA Fumio, NOMURA Masahumi, FUJITA Ikuyo, FUJITA Nozomi, BUNGO Ryota, MASUBUCHI Chieko, MACHI Kiiko, YASUDA Yukio, and Roland SASCE.
Cooperators:
Amabiki Elementary School, Ohkuni Elementary School, Yamato Junior High School, Friends of Matsudo, Friends of Nakano, AKIMOTO Tadataka, AKIMOTO Toki, AKENO Re-cycling Co., IWASAKI Electric Co. Ltd., EGAWA Wakako, OHNUKI Kouichi, OHYAMA Shop, JOUYOU Machinery Co. Ltd., SUMIHATSU Co. Ltd., DYSTAR Co. Ltd., TAGUCHI Construction Co. Ltd., TORAY Co. Ltd., HOSAKA Yukichi, MUNAKATA Toshiaki, YAGAWA Genichiro, and YOSHIDA Toshikazu.